Strategie

Nieuwe koers Rotterdam Basketbal College:
Talentontwikkeling op én om het veld en in de wijken

Geschiedenis
Rotterdam kent al 25 jaar eredivisie basketbal in de stad. De vereniging organiseert  eredivisie met een beperkt aantal vrijwilligers wat niet meer op te brengen is door de vereniging. De vereniging leidt al jaren vele talenten op voor het hoogste niveau. Ook worden er vele basketbal clinics in stadswijken en in het onderwijs gegeven.

Pijlers strategisch

   1. Talentontwikkeling op educatief en basketbalgebied in verbinding met de Rotterdamse onderwijsinstellingen. THEMA: Talentontwikkeling in en om het basketbal veld.
   2. Verbinding met de stad Rotterdam d.m.v. basketbalprojecten in diverse (achterstands-) wijken van de stad met een sociaal maatschappelijk karakter. De start hiervoor begint in Rotterdam-Zuid.
   3. Business uit Rotterdam samenbrengen door de twee pijlers met concrete activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan marketingactiviteiten door o.a. website, social networks, evenementen en projecten.

Doel

Jonge Nederlandse spelers op het hoogste niveau ontwikkelen qua basketbal én educatie. Wij betalen weinig, maar vergoeden wel schoolkosten. De spelers werken zo aan hun eigen toekomst. Tevens geven we terug aan het onderwijs: studenten mogelijkheid bieden om werk- en stage-ervaring op te doen in onze nieuw te bouwen sport- en maatschappelijke organisatie. We willen de totale studentengemeenschap (100.000+) Rotterdam bereiken.

We willen sociaal maatschappelijke projecten in achterstandswijken van Rotterdam inzetten om studenten in de hele onderwijslijn bijzondere werkervaring op te laten doen. Ook willen we de kinderen en bewoners van de wijken positieve sportervaring op te laten doen. Leefbaarheid van de wijken, gezond leren leven en tegen gaan van (bewegings) armoede zijn hierin leidend.

Stakeholders

     • Rotterdamse onderwijsinstellingen MBO, HBO en WO;
     • Gemeentelijke overheid (sociaal, sport, imago);
     • Sociaal maatschappelijke instellingen;
     • Woningbouwverenigingen;
     • Maatschappelijk betrokken Rotterdammers;
     • Landelijke bedrijven.

Sponsoring

Sponsoring vindt plaats op basis van maatwerk en partnership waarbij exposure het sleutelwoord is. Hoofdsponsorschap en andere sponsoring mogelijkheden behoren tot de mogelijkheden. Basketbal Business Club is in ontwikkeling.

Voor meer informatie:

email: rbcbusinessclub@gmail.com

Advertenties